Regulament Concurs Votez și Câștig!

LOTERIA PUBLICITARA: “Votez și Câștig!”

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Art. 1. DURATA, LOCUL DE DESFASURARE SI CONDITIILE

Loteria publicitara Votez și Câștig se desfasoara incepand cu data de 16 mai 2019 ora 10:00, pana la data de 26 mai ora 23:59 pe pagina dedicata concursului https://blog.joli-bebe.ro/votez/. La extragere participa toate persoanele fizice cu varsta minima implinita de 18 ani la data inscrierii in loteria publicitara care completeaza pagina de concurs cu date valide si voteaza la Alegerile Europarlamentare din data de 26 mai.

Pe data de 27 mai 2019 se extrag premiile dupa cum urmeaza:

 • o pernă care îmbrățișează,
 • o pernă unicorn,
 • o pernă în formă de stea,
 • o pernă în formă de nor,
 • o pernă în formă de pisică,
 • o pernă antihemoroizi pentru mașină.

Pentru validarea premiului, castigatorii trebuie sa faca dovada ca au participat la Alegerile Europarlamentare din 26 mai cu abtibildul de pe spatele C.I.

Art. 2. MECANISMUL DE DESFASURARE

Intre 16 mai 2019 si 26 mai 2019 toate persoanele fizice cu varsta minima implinita de 18 ani pot accesa pagina https://blog.joli-bebe.ro/votez/ si se pot inscrie la loteria publicitara.

Pentru ca inregistrarea sa fie valida, pe 26 mai 2019 trebuie sa-si exercite dreptul de vot in cadrul Alegerilor Europarlamentare.

Pe 27 mai 2019, la ora 12:00, va fi facuta extragerea castigatorilor pe pagina de facebook Joli-bebe.ro care poate fi accesata la adresa https://www.facebook.com/JoliBebe.ro/.

Castigatorii trebuie sa faca dovada participarii la Alegerile Europarlamentare pentru validarea premiului.

Art. 3. PREMIUL

Premiile acordate in cadrul prezentei loterii publicitare sunt:

 • o pernă care îmbrățișează in valoare de 80 lei,
 • o pernă unicorn în valoare de 50 lei,
 • o pernă în formă de stea în valoare de 40 lei,
 • o pernă în formă de nor în valoare de 40 lei,
 • o pernă în formă de pisică în valoare de 50 lei,
 • o pernă antihemoroizi pentru mașină în valoare de 100 lei.

Art. 4. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Desemnarea castigatorului va avea loc la punctul de lucru al Organizatorului din Iasi, Str. Clopotari 15, prin tragere la sorti in data de 27 mai 2019, ora 12:00, cand se va face extragerea castigatorilor si a 2 castigatori de rezerva pentru fiecare premiu. Tragerea la sorti se va efectua prin random.org, in prezenta a 3 membri desemnati de Organizator si va fi transmisa pe pagina de facebook Joli Bebe.

La aceasta tragere la sorti vor participa toate inscrierile efectuate conform prezentului Regulament.

Fiecare castigator va fi anuntat prin e-mail si telefonic de catre reprezentantii Organizatorului, in data de 27 mai 2019.

Acceptarea premiul castigat se poate face pana la data de 29 mai 2019, ora 16:59, in scris, pe adresa de e-mail perne.gravide@gmail.com.

Neacceptarea premiului pana la data de 29 mai 2019, ora 16:59, in scris, atrage decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfel castigat. In aceasta situatie, Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

 

Art. 4. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul oficial al loteriei publicitare este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga durata a acesteia, prin accesarea paginii www.paralela45.ro/regulament-mergi-la-vot.

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.paralela45.ro.

Art. 5. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca participarea sa fie valida, participantii trebuie sa respecte conditiile stabilite prin prezentul regulament.

Castigurile din prezenta loterie publicitara vor fi validate daca participanţii castigatori indeplinesc cumulativ conditiile prevazute in prezentul regulament.

Castigurile din prezenta loterie publicitara vor fi invalidate in cazul in care oricare dintre participantii castigatori incalca cerintele de participare prevazute.

In situatia in care castigatorul nu poate beneficia de premiu din motive independente de vointa Organizatorului, aceasta atrage dupa sine pierderea premiului. In aceasta situatie, Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

In situatia in care, din motive independente de vointa Organizatorului, Premiul nu se mai poate acorda in perioada indicata in prezentul regulament (cu titlu exemplificativ: din cauza unor dezastre naturale, situatie de criza policita, etc.), premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

Art. 6. TAXE SI IMPOZITE

Conform art. 110 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net. Obligatia platii acestui impozit revine castigatorului, iar obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine organizatorului. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 7. ANGAJAMENTE

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta loterie publicitara implica acceptul castigatorului ca numele si imaginea sa sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale audio-video si tiparituri, doar cu acordul expres si neechivoc al persoanei vizate.

Art. 8. INTRERUPEREA TOMBOLEI

Aceasta campanie va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Art. 9. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:

–          orice alte costuri ale castigatorului in legatura cu intrarea in posesia premiului, altele decat cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;

–          imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.

Art. 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la aceasta campanie se prezuma cunoasterea continutului prezentului regulament si consimtamantul participantilor pentru procesarea datelor cu caracter personal de catre organizator, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), in scopul organizarii loteriei publicitare.

PFA Sosu Gergeta Iuliana este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 0021195  la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct.

Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa PFA Sosu Gergeta Iuliana prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Iasi, Str. Clopotari 15, Bl. 634, Sc. C, Parter, CP 700706 sau prin transmiterea unui e-mail către perne.gravide@gmail.com.

 

PFA Sosu Gergeta Iuliana va prelucra datele cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

Prin inscrierea la aceasta loterie publicitara, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Art. 11. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la aceasta campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (perne.gravide@gmail.com) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data finalizarii campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 16. ALTE CLAUZE

Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul Regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul oficial al campaniei, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

ORGANIZATOR,

PFA Sosu Gergeta Iuliana

prin asociat și administrator

Iuliana Sosu

 

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.