Concurs: șoseta Moșului umplută cu bunătăți de la Cuptorul Moldovencei!

Ce cadou și cum?

Cele două șosetele de-ale Moșului croite în atelierul Joli-bebe.ro umplute cu bunătăți de la Cuptorul Moldovencei. vor ajunge una la tine iar a doua la persoana pe care ne-o recomanzi tu.

Valoare cadouri: 50 lei x 2 șosete + bunătăți de la cuptor în valoare de 100 lei. Deci 200 lei.

Ce-i de făcut? 

  1. Un comentariu + un tag singur nume! Dacă ai mai multe prietene, pune mai multe comentarii, dar nu mai mult de 10. Astfel ai mai multe șanse de câștig

Prietenul tau va primi cadoul dacă (și aici il punem și pe el/ea un pic la treabă) face același lucru: dă tag unei prietene. Tot așa – o prietenă = un comentariu. Mai multe persoane (dar nu mai mult de 10!) = tot atâtea comentarii. Dacă nu face asta… nu pot să-i trimit cadoul.

2. Un like la pagina joli-bebe.ro, că așa se dă, dacă n-ai dat încă. Și unul paginii Cuptorul Moldovencei. Mulțumim!

3. Și un share public pe wall-ul tău, că așa se cuvine, și e musai.

Când?

De vineri, 20 noiembrie 2020 pana duminică seara, 22.11.2020! Luni facem extragerea și validarea câștigătorilor.

Ce se întâmplă cu a doua șosetă cu bunătăți dacă persoana nominalizată nu a urmat și ea acești pași? Mai facem o extragere și mai alegem un nou câștigător. Fără alte pretenții decât cele de mai sus (like la pagina, share public și musai tag unui prieten).

 

Mai jos urmează termenii și condițiile concursului:

LOTERIA PUBLICITARA: “Concurs: șoseta Moșului umplută cu bunătăți de la Cuptorul Moldovencei!”

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Art. 1. DURATA, LOCUL DE DESFASURARE SI CONDITIILE

Loteria publicitara Concurs: șoseta Moșului umplută cu bunătăți de la Cuptorul Moldovencei! se desfasoara incepand cu data de 20 noiembrie 2020 ora 10:00, pana la data de 22 noiembrie 2020, ora 23:59 pe pagina oficial de pe platforma publica Facebook/joli-bebe.ro. La extragere participa toate persoanele fizice cu varsta minima implinita de 18 ani la data inscrierii in loteria publicitara mai sus menționată.

Pe data de 23 noiembrie 2020 se extrag premiile dupa cum urmeaza:

 • două șosete realizate în atelierul Mesterul de perne SRL cu o valoare unitara de 50 lei, valoare totala 100 lei,
 • produse de patiserie furnizate de catre Cuptorul Moldovencei SRL in valoare totala de 100 lei.

Pentru validarea premiului, castigatorii trebuie sa faca dovada pentru urmatoarele actiuni:

 • plasarea in cadrul postarii a unui comentariu cu tag activ (link) spre o persoana din lista lui de prieteni,
 • like paginii de Facebook joli-bebe.ro
 • like paginii de Facebook Cuptorul Moldovencei
 • share public postarii.

Art. 2. MECANISMUL DE DESFASURARE

Intre 20 noiembrie 2020 ora 10:00, pana la data de 22 noiembrie 2020, ora 23:59, persoanele participante trebuie sa indeplineasca cumulativ toate cele 4 conditii de validare.

Art. 3. PREMIUL

 • două șosete realizate în atelierul Mesterul de perne SRL cu o valoare unitara de 50 lei, valoare totala 100 lei,
 • produse de patiserie furnizate de catre Cuptorul Moldovencei SRL in valoare totala de 100 lei.

Art. 4. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Desemnarea castigatorului va avea loc la punctul de lucru al Organizatorului din Iasi, Bdul Poitiers 43, prin tragere la sorti in data de 23 noiembrie 2020, ora 12:00, cand se va face extragerea castigatorilor conform urmatorului mecanism:

 1. Un comentariu + un tag singur nume. Se accepta maxim 10 comentarii cu tag.
 2. persoana taguita va primi cadoul dacă face și ea același lucru: dă tag activ unei prietene.
 3. un like la pagina joli-bebe.ro, si unul paginii Cuptorul Moldovencei.
 4. share public pe wall-ul tău, că așa se cuvine, și e musai.

La aceasta tragere la sorti vor participa toate inscrierile efectuate conform prezentului Regulament.

Fiecare castigator va fi anuntat prin mesaj pe Facebook de catre reprezentantii Organizatorului, in data de 23 noiembrie 2020.

Acceptarea premiul castigat se poate face pana la data de 24 noiembrie 2020, ora 16:59, in scris, ca raspuns la mesajul initial transmis de catre Organizator.

Neacceptarea premiului pana la data de 24 noiembrie 2020, ora 16:59, in scris, atrage decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfel castigat. In aceasta situatie, Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

 

Art. 4. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul oficial al loteriei publicitare este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga durata a acesteia, prin accesarea acestei pagini.

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe aceasta pagina.

Art. 5. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca participarea sa fie valida, participantii trebuie sa respecte conditiile stabilite prin prezentul regulament.

Castigurile din prezenta loterie publicitara vor fi validate daca participanţii castigatori indeplinesc cumulativ conditiile prevazute in prezentul regulament.

Castigurile din prezenta loterie publicitara vor fi invalidate in cazul in care oricare dintre participantii castigatori nu indepinesc cumulativ cerintele de participare prevazute.

In situatia in care castigatorul nu poate beneficia de premiu din motive independente de vointa Organizatorului, aceasta atrage dupa sine pierderea premiului. In aceasta situatie, Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

In situatia in care, din motive independente de vointa Organizatorului, Premiul nu se mai poate acorda in perioada indicata in prezentul regulament (cu titlu exemplificativ: din cauza unor dezastre naturale, situatie de criza policita, etc.), premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

Art. 6. TAXE SI IMPOZITE

Conform art. 110 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs, in valoare de peste 600 li se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net. Obligatia platii acestui impozit revine castigatorului, iar obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine organizatorului. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 7. ANGAJAMENTE

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta loterie publicitara implica acceptul castigatorului ca numele si imaginea sa sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale audio-video si tiparituri, doar cu acordul expres si neechivoc al persoanei vizate.

Art. 8. INTRERUPEREA TOMBOLEI

Aceasta campanie va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Art. 9. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:

 • orice alte costuri ale castigatorului in legatura cu intrarea in posesia premiului, altele decat cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;
 • imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.

Art. 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la aceasta campanie se prezuma cunoasterea continutului prezentului regulament si consimtamantul participantilor pentru procesarea datelor cu caracter personal de catre organizator, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), in scopul organizarii loteriei publicitare.

PFA Sosu Gergeta Iuliana este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 0021195  la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct.

Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa PFA Sosu Gergeta Iuliana prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Iasi, Bdul Poitiets 43, etaj 1 sau prin transmiterea unui e-mail către perne.gravide@gmail.com.

PFA Sosu Gergeta Iuliana va prelucra datele cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

Prin inscrierea la aceasta loterie publicitara, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Art. 11. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la aceasta campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (perne.gravide@gmail.com) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data finalizarii campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 16. ALTE CLAUZE

Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul Regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul oficial al campaniei, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

ORGANIZATOR,

PFA Sosu Georgeta-Iuliana

prin asociat și administrator

Iuliana Sosu

 

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.